برای دیدن طراحی سایت تست های غیر مخرب روی عکس زیر کلیک کنید:

تست های غیر مخرب، آستیاگ آزما صنعت 

سایت آستیاگ آزما صنعت

شرکت آستیاگ آزما صنعت در زمینه ی محصولات و خدمات تست های غیر مخرب می باشد. این شرکت برای معرفی و توضیح خدمات و شرایط کاری خود از سیستم مدیریت محتوای فاخته استفاده می کند.

یک نمونه سایت طراحی شده با سیستم فاخته

نظرات