خیر، سیستم سایت ساز به صورت اختصاصی توسط تیم برنامه نویسی "طراحی سایت 24" در شرکت معتبر تندیس تلاش و تفکر تحلیل، طراحی و پیاده سازی شده است و در طراحی آن از هیچ نرم افزار آماده ای استفاده نشده است. به همین دلیل مشکلات سیستم های آماده مانند کند بودن، عدم انطباق با نیازهای کاربران و پیچیدگی مدیریت سایت را ندارد و از نظر ساختاری برای موتورهای جستجو به طور کامل بهینه سازی شده است.

نظرات