سایت ساز فاخته بر روی پلنی با ظرفیت 100MB و پهنای باند یک گیگا بایت در ماه هاست می شود. در صورت نیاز بیشتر، این پلن قابل ارتقاء است. مثلا پلن بعدی دارای 200MB ظرفیت و 5 گیگابایت پهنای باند است که هزینه ارتقاء آن 60 هزار تومان بوده و البته به نسبت ماههای باقیمانده سایت سازتان محاسبه می شود. به این ترتیب هزینه های شما بهینه می شود. تا زمانی که پنهای باند کمتری مصرف می کنید هزینه ای نمی پردازید و چنانچه پهنای باند مورد نیاز شما بالا برود، هزینه پهنای بیشتر را فقط برای ماههای باقیمانده که از آن استفاده می کنید خواهید پرداخت.

نظرات