این سؤال اغلب برای افرادی پیش می آید که تجربه پیشین راه اندازی سایت مستقل را نداشته اند و به همین علت جدای از هزینه اولیه طراحی سایت، از هزینه های سالیانه آن برای هاست و پشتیبانی بی اطلاع هستند. و تصور می کنند که درست است که هزینه طراحی سایت سنگین است اما یک بار آن را پرداخت می کنند و دیگر سایت متعلق به خودشان است و هزینه دیگری ندارد. در صورتی که اولا سایت برای انتشار در اینترنت نیازمند هاست (میزبانی وب) است که سالیانه باید آن را اجاره کنید. و دوما طراحی اختصاصی به این معنی نیست که source نرم افزاری سایت را در اختیار شما قرار دهند و شما همواره برای رفع مشکلات و توسعه نیازمند شخص یا شرکت طراح هستید و به همین دلیل باید قرارداد سالیانه ای برای پشتیبانی ببندید و یا برای توسعه هزینه جداگانه ای را پرداخت کنید.

لذا بدیهی است در صورتی که طراحی اختصاصی قرار است همین نیازهایی را از شما برآورده سازد که سایت ساز فاخته نیز همان قابلیتها را برای شما تامین می کند، پس با هزینه و دردسری کمتر از سایت ساز استفاده کنید و بودجه و وقت خود را بیشتر به کار اصلی تان اختصاص دهید.

نظرات