برای دیدن طراحی سایت قفسه انبار روی عکس زیر کلیک کنید:

قفسه انبار، قفسه بندی، بهین انبار آرا 

سایت قفسه انبار بهین آرا

شرکت بهین انبار آرا برای معرفی انواع قفسه بندی و محصولات مشابه از سیستم فاخته استفاده کرده است.

یک نمونه سایت طراحی شده با سیستم فاخته

 

نظرات