برای دیدن طراحی سایت سبزه سار روی عکس زیر کلیک کنید:

کاشت چمن

شرکت سبزه سار با استفاده از این سیستم ، که برای موتورهای جستجو بهینه سازی شده است ،به راحتی توانسته است در موتور جستجوی گوگل رتبه مناسبی کسب کند.

یک نمونه سایت طراحی شده با سیستم فاخته

نظرات